Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Cena: 135 zł brutto

Autor: Emilia Staniszewska

W publikacji tej, na 350 stronach, poruszone zostały następujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem zakładu pracy: nadzór i kontrola stanu bhp, polityka kadrowa, szkolenia bhp, medycyna pracy i pomoc przedmedyczna, pomieszczenia pracy, stanowiska i procesy pracy, maszyny i urządzenia techniczne, ryzyko zawodowe, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej), dokumentacja powypadkowa, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, transport, magazynowanie, ochrona przeciwpożarowa, organy nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. Podczas tworzenia publikacji szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie omawianych zagadnień do warunków funkcjonowania oraz problemów najczęściej występujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Koszt publikacji: 105 zł(dla Członków IGWP) i 135 zł (dla pozostałych Odbiorców) z VAT i kosztami przesyłki.

Książę można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ