Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Jak obniżyć koszty ujmowania wód głębinowych i zaoszczędzić 20% energii?

Jak obniżyć koszty ujmowania wód głębinowych i zaoszczędzić 20% energii?

W obecnych realiach dobór technologii komunalnych powinien być podyktowany nie tylko ceną, lecz przede wszystkim poborem energii, co przekłada się na ogólne koszty eksploatacji systemu. Energooszczędność ma newralgiczne znaczenie zwłaszcza w przypadku pomp głębinowych stosowanych w ujęciach miejskich, gminnych studniach czy też w przemyśle.

Poszukując optymalnych rozwiązań ujmowania wód głębinowych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich efektywność energetyczną. To racjonalna ekonomicznie decyzja, która przyniesie nie tylko zwrot kosztów, lecz także realny zysk na przyszłość. W tym celu należy zestawić parametry pracy urządzeń o podobnej wydajności i dopiero na tej podstawie dokonać wyboru. Wyniki analizy porównawczej przeprowadzonej na pompie Wilo-Actun ZETOS i standardowym urządzeniu pokazują, w jaki sposób można znacznie zmniejszyć koszty zużycia cennej energii przy zachowaniu wysokiej efektywności zaopatrzenia w wodę. Taki efekt osiągnięto dzięki wyposażeniu pompy Wilo-Actun ZETOS w silnik z magnesem trwałym.

Wilo-Actun ZETOS 

Jakie oszczędności zapewnia Wilo-Actun ZETOS?

Celem analizy było porównanie kosztów eksploatacji dwóch różnych urządzeń służących do ujmowania wody ze studni głębinowej. Pierwszym z nich była najczęściej stosowana standardowa pompa z silnikiem asynchronicznym (TWI08.90-5 NU611-2/22 22kW), zaś drugim – nieco droższa pompa o najwyższej sprawności hydraulicznej Wilo-Actun ZETOS (K8.70-3 NU512-4/22 22kW), zasilana silnikiem z magnesem trwałym. W badanym przypadku obydwa urządzenia pracowały z wydajnością 80 m3/h przy wysokości podnoszenia słupa wody wynoszącej 66 m oraz zostały wyposażone w silniki o nominalnej mocy 22 kW. Jedyną różnicą jest technologia, w jakiej wykonano silniki. Na rys. 1 zestawiono parametry wyżej wymienionych pomp: pobór mocy i związany z tym koszt energii, a także koszt urządzenia oraz czas zwrotu inwestycji.

Rys. 1. Porównanie kosztów inwestycji 

Przedstawiona na rys. 1 analiza jasno pokazuje, że pomimo wyższego kosztu zakupu nowoczesnej pompy Wilo-Actun ZETOS inwestycja w nią zwraca się już po około 18 miesiącach eksploatacji. Natomiast po upływie tego czasu można uzyskać znaczące korzyści finansowe, wynikające z ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Po upływie 10 lat mogą one wynieść nawet ponad 200 tys. zł! Całkowite oszczędności przy uwzględnieniu wyższego kosztu zakupu pompy ZETOS są szacowane na około 175 tys. zł.


Rys. 2. Oszczędność wynikająca ze zmniejszonego poboru energii: 206 121 zł. Zwiększony koszt zakupu pompy ZETOS o wysokiej sprawności: 57 024 – 25 910 = 31 104 zł. Całkowita oszczędność: 206 121 – 31 104 = 175 017 zł

Co decyduje o wysokiej efektywności Wilo-Actun ZETOS?

Uzyskanie takich wyników było możliwe dzięki perfekcyjnej kombinacji wysoko sprawnego silnika pompy oraz przemyślanych rozwiązań w obszarze hydrauliki. Wśród nich można wymienić między innymi wykonanie całego układu hydraulicznego w technologii odlewu precyzyjnego ze stali nierdzewnej najwyższej jakości oraz optymalizację polegającą na dotoczeniu wirników dokładnie do wymaganego punktu pracy. Zastosowanie silnika z magnesem trwałym o najwyższej sprawności sięgającej nawet do 93%, który jest zasilany przetwornicą częstotliwości wyposażoną w filtry sinusoidalne, zapewnia szereg korzyści związanych z pracą układu pompowego. Na przykład zmienność punktów pracy pompy uzyskana dzięki zastosowaniu falownika umożliwia ich regulację poprzez dostosowanie prędkości obrotowej, a silnik z magnesem trwałym osiąga wysoką sprawność nawet przy częściowym obciążeniu. Możliwe jest ponadto sterowanie i monitorowanie parametrów pracy pompy. Tak zaprojektowany system uzyskuje najwyższą sprawność na poziomie ok. 75%.

Rys. 3. Sprawność poszczególnych elementów układu pompowego

Biorąc pod uwagę trend szybkiego wzrostu cen energii elektrycznej, każde przedsiębiorstwo komunalne powinno przeprowadzić podobną analizę kosztów ujmowania wód głębinowych. Zwłaszcza teraz racjonalna kalkulacja powinna stać się kluczowym elementem w procesie podejmowania wszelkich decyzji zakupowych. Firma Wilo zaprasza do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane przygotowaniem podobnej analizy pod indywidualne potrzeby inwestycyjne.

Wilo Polska Sp. z o.o. 

ul. Jedności 5 

05-506 Lesznowola 

www.wilo.pl 

wilo.pl@wilo.com