Odszedł Członek Honorowy Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Odszedł Członek Honorowy Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Ze smutkiem i żalem żegnamy  

Tadeusza Fijałkę

wieloletniego Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.,

Członka Honorowego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

Łącząc się w żałobie z Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi Zmarłego, przekazujemy wyrazy współczucia.      

Tadeusz Rzepecki
Przewodniczący Rady IGWP

Paweł Sikorski
Prezes IGWP


Tadeusz Fijałka urodził się 12 marca 1947 roku w Trzebiczu w powiecie Strzelce Krajeńskie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Michał Fijałka był w okresie II wojny światowej słynnym cichociemnym, dowódcą batalionu 27. Wołyńskiej Dywizji AK.

Po ukończeniu Technikum Energetycznego w Lublinie Tadeusz Fijałka podjął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie (obecnie Politechnika Lubelska) na Wydziale Elektrycznym specjalność elektrotechnika przemysłowa. W październiku 1969 roku rozpoczął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Pracował na stanowiskach: referent technik, główny energetyk, główny specjalista ds. energetycznych. Pełnił następnie funkcje kierownika Wydziału Głównego Mechanika-Energetyka i Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, kierownika Wydziału Produkcyjno-Energetycznego, zastępcy dyrektora ds. Produkcji.

1 marca 1989 roku Tadeusz Fijałka objął stanowisko Dyrektora Naczelnego MPWiK w Lublinie, zaś 1 września 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, którą to funkcję pełnił do 25 września 2009 roku. Od stycznia 2012 roku do kwietnia 2014 roku był Prezesem Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Tadeusz Fijałka był Członkiem Honorowym Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ