Joanna Kopczyńska nową Prezeską Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Joanna Kopczyńska nową Prezeską Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Krzysztof Woś przestał pełnić funkcję Prezesa PGW Wody Polskie. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak z dniem 11 stycznia 2024 r. powołał na to stanowisko Joannę Kopczyńską.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Joanna Kopczyńska od stycznia 2021 roku pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Państwowej Służby Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Wcześniej była m.in. przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła również funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Była też zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej IMGW–PIB.

Pani Prezes gratulujemy, życząc efektywnej współpracy z branżą wodociągowo-kanalizacyjną oraz realizacji wytyczonych celów.

Źródło zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ