Robocze konsultacje projektu „Podręcznika procedur administracyjnych OZE” – prośba o Państwa uwagi

Robocze konsultacje projektu „Podręcznika procedur administracyjnych OZE” – prośba o Państwa uwagi

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

zgodnie z brzmieniem art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001  z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II), państwa członkowskie powołują lub wyznaczają co najmniej jeden punkt kontaktowy, który na żądanie wnioskodawcy udziela wskazówek i wsparcia w trakcie przeprowadzania administracyjnej procedury składania wniosków o zezwolenie i wydawania zezwoleń w zakresie inwestycji OZE. W ramach swojej działalności, krajowy punkt kontaktowy udostępnia także podręcznik procedur administracyjnych dotyczących inwestycji w instalacje odnawialnego źródła energii.

W związku z powyższym Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podjął działania na rzecz opracowania „Podręcznika procedur administracyjnych OZE”.

Treść publikacji przesyłamy w załączeniu, zwracając się o Państwa uwagi do 29 stycznia 2024 r.  na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ