Jubileusz Wodociągów w Kijowie

Jubileusz Wodociągów w Kijowie

Dzisiaj, tj. 7 października 2022 r., Kijowskie Wodociągi obchodzą Jubileusz 150-lecia.
Z tej okazji Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski, w imieniu całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej, złożył życzenia na ręce Dyrektora Generalnego Sergiy’a Kruszanowskiego.

Historia Kijowskich Wodociągów:

Kyivvodokanal jest najstarszą i najpotężniejszą firmą wodociągową na Ukrainie i jedną z największych w Europie.
Historia Kyivvodokanal jest ściśle związana z historią miasta Kijowa, która liczy sobie ponad 1500 lat.

Pierwszy etap wodociągu miejskiego został zbudowany według projektu słynnej inżynier Amandy Struve i uruchomiony w 1872 roku. Od tego roku tradycyjnie rozpoczyna się odliczanie do historii Kyivvodokanal. Po raz pierwszy Kijowianie mogli docenić zalety scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę, który dostarczał wodę z rzeki Dniepr bezpośrednio do ich domów.

Dziś Kyivvodokanal to przedsiębiorstwo na poziomie europejskim, dla którego stałe podnoszenie jakości usług jest najwyższym priorytetem.

W jako pierwszym przedsiębiorstwie wodociągowym na Ukrainie wdrożono osobiste biuro dla osób prawnych i zapewniono elektroniczne zarządzanie dokumentami ze wszystkimi niezbędnymi dla konsumentów dokumentami płatniczymi, podpisanymi elektronicznym podpisem cyfrowym.

W 2020 roku Kyivvodokanal zakończył modernizację stacji wodnej Dnipro, w której wprowadzono technologię dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. W tym czasie zmodernizowano wszystkie 14 artezyjskich stacji wodociągowych, w których do dezynfekcji wody zamiast chloru stosuje się podchloryn sodu. Obecnie 40% wody jest dezynfekowane technologiami bezchlorowymi, aw niedalekiej przyszłości będziemy mogli całkowicie zrezygnować z chloru.

Kyivvodokanal realizuje największy projekt infrastrukturalny na Ukrainie – przebudowę stacji napowietrzania Bortnytsky, której celem jest doprowadzenie jakości oczyszczania ścieków do standardów europejskich i zmniejszenie do minimum poziomu negatywnego wpływu na środowisko.

Aktywna pozycja Kyivvodokanal w zakresie ochrony i zachowania środowiska została wielokrotnie doceniona „eko-Oskarem” na dorocznym forum „Ecotransformation”, a za osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji Kyivvodokanal otrzymał prestiżową nagrodę „Digital. Best-2020″.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ