Program FEnIKS na lata 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską

Program FEnIKS na lata 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską

W dniu 6 października br. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) do wsparcia z Funduszu Spójności i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szczególnie powinny zainteresować się priorytetem I i II. Większość wsparcia koncentruje się na adaptacji i ograniczeniom zmian klimatu.

Budżet programu to 25 mld euro, a formami wsparcia będą dotacje, instrumenty finansowe oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W załączonym dokumencie znajdują się szczegóły dotyczące wszystkich priorytetów.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ