Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

KOMUNIKAT O ZMIANIE NA STANOWISKU PREZESA IZBY GOSPODARCZEJ „WODOCIĄGI POLSKIE”

KOMUNIKAT O ZMIANIE NA STANOWISKU PREZESA IZBY GOSPODARCZEJ „WODOCIĄGI POLSKIE”

W dniu 16 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, na wniosek Prezesa Krzysztofa Dąbrowskiego o skrócenie kadencji, podjęła uchwałę nr 31/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania Prezesa Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie”.

Jednocześnie Rada Izby podjęła uchwałę nr 32/2022  z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Prezesa Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie”.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2023 r. funkcję Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pełnić będzie mec. Paweł Sikorski, który został wybrany na czteroletnią kadencję.