Zmarł Prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

Zmarł Prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec

W wieku 48 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Od początku swojej kariery naukowej związany był z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe Profesora były związane z gospodarką wodną w obszarach zurbanizowanych, opublikował 20 autorskich oraz 65 współautorskich artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, był autorem bądź współautorem 6 monografii i 15 rozdziałów w monografiach. 

Bez wątpienia to wielka strata dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Będzie nam brakowało wybitnego naukowca i dydaktyka, Rodzinie i Bliskim zmarłego składamy najgłębsze kondolencje.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 17.12.2022 r. (sobota) o godz. 12:00 w Kościele Świętego Wojciecha w Częstochowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Raków.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ