Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI RZĄDU W DNIU 11.08.22 R. DOT. ZANIECZYSZCZENIA RZEKI ODRY

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI RZĄDU W DNIU 11.08.22 R. DOT. ZANIECZYSZCZENIA RZEKI ODRY

W związku z konferencją prasową w dniu 11 sierpnia br. w Cigacicach w województwie lubuskim w przedmiocie zanieczyszczenia rzeki Odry i tezami wygłoszonymi przez Pana Wiceministra Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, dotyczącymi zrzutów ścieków, Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” jako ogólnopolski przedstawiciel przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych poniżej przedstawia stanowisko.

Izba wskazuje, że jak wynika z ogólnie dostępnych informacji, jak również samych wypowiedzi przedstawicieli Rządu w trakcie konferencji, na chwilę obecną odpowiednie służby nie ustaliły jaki rodzaj substancji wprowadzony został do rzeki Odry, jak również kto jest sprawcą.

Stąd też Izba, jako reprezentant branży wod.-kan. wyraża zdecydowany sprzeciw co do takiego formułowania tez, które sugerować mogą, iż do przedmiotowego zanieczyszczenia rzeki Odry mogło dojść poprzez działanie samorządowych przedsiębiorstw wod.-kan.

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze pojawiające się doniesienia medialne, iż
w próbkach wody pobranej do badań z rzeki Odry stwierdzono znaczne przekroczenie metali ciężkich, w tym rtęci, a więc zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego.

Izba podkreśla, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w procesie oczyszczania ścieków, niezależnie od wewnętrznych procedur, podlegają ścisłej kontroli przez szereg organów uprawnionych i powołanych w celu egzekwowania obowiązków w zakresie ochrony środowiska.


Krzysztof Dąbrowski, Prezes IGWP