Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja Benchmarking 4.0 organizowana podczas Targów WOD-KAN

Konferencja Benchmarking 4.0 organizowana podczas Targów WOD-KAN

W dniach 10 -12 maja 2022 r. odbyły się 28 Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń Wod.-Kan.

11 maja, w drugi dzień targów, została zorganizowana konferencja pt. „Benchmarking 4.0”, którą rozpoczął Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski. W konferencji w roli prelegentów wystąpili goście specjalni oraz pracownicy IGWP.

  1. Goście specjalni:
  • Pani Małgorzata Bogucka-Szymalska zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi – Ministerstwo Infrastruktury; temat prezentacji – „Potrzeby inwestycyjne sektora wodociągowo-kanalizacyjnego na podstawie Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”,
  • Pan Sebastian Wiatr – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych PZUW, Pełnomocnika Zarządu; temat prezentacji – „Propozycja systemu ubezpieczeń dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie”,
  • Pan Damian Klata Wiceprezes Zarządu KartGIS Sp. Z o.o.; temat prezentacji – „Nowe narzędzie, doświadczenia w branży wod.-kan. i współpraca”.

2. Prelegencki ze strony IGWP:

  • Klara Ramm Członek Zarządu EurEau i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. wody, kierownik projektu NOAH; temat prezentacji – „Benchmarking w innych krajach i jego praktyczne wykorzystanie”,
  • Paulina Kopeć Główny Specjalista ds. technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”; temat prezentacji  „Wskaźniki techniczne i ich praktyczne wykorzystanie”,
  • Emilia Brunatowska Główny  Specjalista ds. analiz ekonomicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”; temat prezentacji  „Idzie nowe – benchmarking 4.0” .

Głównym celem spotkania było przedstawienie roli danych w kontekście zmian zachodzące w polityce rozwoju w perspektywie regionalnej, krajowej i europejskiej, w zakresie energochłonności, energooszczędności, poprawy jakości wody, ochrony klimatu czy ochrony środowiska oraz transformacji której będzie podlegać branża wod.-kan.

Na konferencji podkreślono również potrzebę zmian dotyczącą rynku usług, który coraz częściej liczy się z nowymi technologiami, innowacyjnością  oraz zdolność firmy do szybkiego reagowania na wyzwania rynku. Poruszono kwestie zapotrzebowania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz rozwiązań ułatwiających zbieranie danych z corocznych ankiet ekonomiczno-technicznych. Na konferencji przedstawiono rolę IGWP w zbieraniu danych oraz krótką charakterystykę nowego narzędzia jakim będzie Internetowa Platforma Benchmarkingowa. Wspomniano, iż Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 12 lat prowadzi krajowy projekt jakim jest benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych którego głównym celem jest skuteczne wspieranie branży wod.-kan.