Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja “Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju”

Konferencja “Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy organizują I Ogólnopolską Konferencję ,,Bydgoszcz Smart City. Potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju”. Odbędzie się ona 26 października 2022 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, a w szczególności systemach wodno-kanalizacyjnych, jak również omówienie możliwości współpracy przemysłu hi-tech i środowisk akademickich z podmiotami infrastruktury krytycznej.

To bez wątpienia ważny temat dla wszystkich ośrodków miejskich w Polsce, mający wpływ na sprawność i skuteczność zarządzania. Wpisuje się też w działania proekologiczne samorządów oraz przedsiębiorstw i instytucji wdrażających na co dzień założenia idei Smart City.

Udział w Konferencji potwierdziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przedstawi wizję zielonych technologii w prezentacji pn. „ Smart City = Green City. Zielone technologie NCBR dla miasta przyszłości” .

Ważnym punktem odniesienia będą istotne z punktu widzenia miasta i mieszkańców dotychczasowe doświadczenia i perspektywy aplikacji nowoczesnych technologii w realizacji projektów MWiK w Bydgoszczy, w tym szczególnie – w zakresie realizacji koncepcji ”miasta gąbki” w procesie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konferencji: https://mwik.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-smart-city/

Rejestracja: https://bydgoszczsmartcity.systemcoffee.pl/


Kontakt

Kwestie merytoryczne:

Dr inż. Jacek Cieściński, tel. 602 302 331, mail: jacek.ciescinski@mwik.bydgoszcz.pl

Dr Adam Kosecki, tel. 661 409 576, mail: adam.kosecki@mwik.bydgoszcz.pl

Kwestie organizacyjne:

Alicja Stróż, tel. 661 401 251, mail: alicja.stroz@mwik.bydgoszcz.pl