Konferencja Infrastruktura Krytyczna Miast organizowana przez Sądeckie Wodociągi

Konferencja Infrastruktura Krytyczna Miast organizowana przez Sądeckie Wodociągi

23-25 października 2023 r. w Rytrze (Beskid Sądecki) odbędzie się III edycja Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”. Organizatorem wydarzenia jest Spółka Sądeckie Wodociągi. Kwartalnik “Wodociągi Polskie” jest patronem medialnym wydarzenia.

Tematyka Konferencji:

1. Nie jesteś samotną wyspą – powiązania systemów infrastruktury krytycznej:

 • Efektywność zarządzania bezpieczeństwem w złożonej infrastrukturze komunalnej miast
 • Infrastruktura krytyczna jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego
 • Cyberbezpieczeństwo – modne hasło, czy mamy się czego bać?
 • Szacowanie ryzyka infrastruktury komunalnej

2. Innowacje i perspektywy rozwoju:

 • Nowoczesne materiały dla infrastruktury krytycznej
 • Sztuczna inteligencja i systemy predykcji dla branż kluczowych
 • Niezależność energetyczna w sektorze komunalnym
 • Biogazownie – odpad jako surowiec
 • Nowe technologie produkcyjne, w tym uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Sustainable Development Goals (SDGs)

3. Wyzwania i problemy branż sektora komunalnego:

 • Nowe wymogi w zakresie jakości wody
 • Oczyszczalnie przyszłości a nowa dyrektywa ściekowa
 • Polityka energetyczna – czy będzie jeszcze drożej?
 • Gdzie szukać wody i energii, czyli bezpieczeństwo środowiskowe zasobów
 • W kierunku przemysłu 4.0, dyrektywy NIS2 i CER – jak się zmienić by być bezpiecznym
 • Nie dajmy się stratom! – bilansowanie strat wody i energii
 • Kradzieże wody, energii i gazu – jak sobie radzić
 • Problem wód opadowych w praktyce

Warsztaty techniczne:

 • Bilansowanie i ograniczanie strat wody na przykładzie pilotażowych rozwiązań w Spółce Sądeckie Wodociągi

Więcej informacji na stronie:
www.infrastrukturakrytyczna.com.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ