Konsultacje VI AKPOŚK (termin 14.01.2022)

Konsultacje VI AKPOŚK (termin 14.01.2022)

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie”  informuje, że w Ministerstwie  Infrastruktury trwa formalny proces konsultacji publicznych projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK).

Jak informuje  Ministerstwo :

,,Konieczność aktualizacji KPOŚK wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami.

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na poniższym formularzu. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres kposk@mi.gov.pl w dwóch formach:

  • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,
  • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK

telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;

2. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy

telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.”

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie wysłanych przez Państwa uwag do wiadomości Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl

Poniżej znajdują się pliki do pobrania :


Adwokat Paweł Sikorski
Ekspert IGWP

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ