Odpowiedź na pismo w sprawie obniżenia stawek za usługi wodne

W nawiązaniu do pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w dn. 30.11.2022 informujemy że Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą obniżenia stawek opłat za usługi wodne (za pobór wody i odprowadzenie ścieków naliczanych na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2021 poz. 2233 t.j.).

W przedstawionym stanowisku Ministerstwo informuje, że wysokość ustalonych jednostkowych stawek opłat za usługi wodne nie została zmieniona (podwyższona) od momentu wejścia w życie przepisów rozporządzenia czyli od 2018 roku, pomimo faktycznego zmniejszenia udziału w całkowitych kosztach prowadzonej działalności kosztów związanych z przedmiotowymi opłatami (co było związane ze znacznym wzrostem inflacji). Zdaniem Ministerstwa w sytuacji rosnących kosztów niepodnoszenie stawek jest instrumentem wsparcia przedsiębiorstw.

Całe stanowisko oraz pismo, które wystosowała Izba do Premiera zamieszczamy poniżej do pobrania

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ