Odszedł Leszek Starzyński, prezes MPWiK w Wągrowcu

Odszedł Leszek Starzyński, prezes MPWiK w Wągrowcu

Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że 15 września br. w wieku 60 lat zmarł Pan Leszek Starzyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.

Śp. Leszek Starzyński zostanie zapamiętany jako człowiek oddany branży wod-kan oraz swojemu miastu, z zaangażowaniem działający na rzecz rozwoju Wągrowca. Choć funkcję prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu sprawował stosunkowo niedługo (od 2019 roku), to już zasłynął tym, że pod jego rządami wągrowiecka spółka MPWiK otrzymała na początku 2021 roku bezprecedensowe w historii miasta bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 40,3 miliona złotych na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Rodzinie, Przyjaciołom, Pracownikom składamy najszczersze kondolencje,

 

Krzysztof Dąbrowski,                                                                           Tadeusz Rzepecki,
Prezes IGWP                                                                                       Przewodniczący Rady IGWP