Ostatnie spotkanie partnerów Międzynarodowego projektu NOAH w Rakvere (Estonia)

Ostatnie spotkanie partnerów Międzynarodowego projektu NOAH w Rakvere (Estonia)

W dniach 23-24 listopada w Estonii w miejscowości Rakvere odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu NOAH podsumowujące działania zespołu.

Międzynarodowy projekt NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich” jest współfinansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody.

Mieliśmy szczęście spotkać się osobiście w pięknym estońskim mieście Rakvere. Pani burmistrz Triin Varek w słowach powitania zwróciła uwagę na korzyści jakie Rakvere uzyskało z projektu. Dzięki wdrożeniu modelu opracowanego w ramach NOAH wykonano system sterowania jazem, który zapobiega przelewaniu się wód opadowych na tereny miejskie. Podczas spotkania zespołu eksperci podzielili się ostatnimi uwagami. Podsumowano osiągnięcia projektu takie jak model oparty o ekstremalne warunki pogodowe (Extreme Weather Layer), system monitoringu jakości wód opadowych czy sterowania w czasie rzeczywistym (Real Time Control).

Ostatnim produktem projektu jest podręcznik – katalog dobrych praktyk, który prezentuje podsumowanie prac związanych ze zbieraniem danych, monitoringiem, opracowywaniem i wdrażaniem modelowania w wybranych zlewniach. Podręcznik dostępny jest w języku angielskim (https://sub.samk.fi/noah_handbook_30112021/). Pod koniec grudnia Izba opublikuje go w języku polskim.