Potencjał współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów europejskich.

Potencjał współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów europejskich.

Dnia 14.02.2023 roku  w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy na zaproszenie Stowarzyszenia Europy Kujaw i Pomorza, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uczestniczyła w konferencji na temat „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego”. Podczas spotkania zaprezentowane zostały realizowane w ramach programów INTERREG projekty międzynarodowe oraz ich planowane rezultaty.

Klara Ramm Ekspert Izby przedstawiła rezultaty zakończonego z sukcesem projektu INTERREG Region Morza Bałtyckiego NOAH stworzonego w celu ochrony Morza Bałtyckiego przed wyciekami nieoczyszczonych ścieków podczas powodzi na terenach miejskich, w którym IGWP była Partnerem. W kolejnej części wystąpienia, Paulina Kopeć główny specjalista ds. technicznych IGWP omówiła podjęte przez Izbę w bieżącym roku dwa projekty z zakresu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Pierwszy z nich to ReNutriWater, którego wyzwaniem jest zamykanie lokalnych obiegów wody poprzez odzysk wartościowych biogenów i wody oraz zwracanie ich naturze i wsparcie działań poprawiających stan wód w regionie Morza Bałtyckiego i bardziej zrównoważone zarządzanie nimi, w którym Izba jest Liderem oraz WaterMan, którego celem jest promocja ponownego wykorzystania wody w Regionie Morza Bałtyckiego przez budowanie potencjału na poziomie lokalnym dodając nowy element gospodarki wodnej, który może uczynić zaopatrzenie w wodę bardziej odpornym na zmiany klimatu, w którym Izba jest Partnerem.

Projekty podjęte przez IGWP w zakresie INTERREG Region Morza Bałtyckiego wspierają działania usprawniające procesy planowania miejskiego i wiejskiego w celu lepszego gospodarowania wodą oraz pomagają dostosować strategie i plany działania w zakresie gospodarki wodnej do pojawiających się wyzwań. Działania te są realizowane lokalnie, zgodne z celem adaptacji do zmian klimatu, przynosząc tym samym rezultaty globalne.

mgr inż. Paulina Kopeć
Główny Specjalista ds. Technicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ