Piąta wersja SZOP Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Piąta wersja SZOP Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że na stronie internetowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) została opublikowana piąta wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP).

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

Program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Jego celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. To największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej.

Program FEnIKS skupia się na:

  • Transformacji energetycznej: Działania mają na celu wspieranie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz modernizacją infrastruktury energetycznej.
  • Adaptacji do zmian klimatu: Program wspiera projekty, które pomagają dostosować się do skutków zmian klimatycznych, takie jak ochrona przed powodzią, zagospodarowanie terenów zielonych, czy modernizacja systemów wodno-ściekowych.
  • Poprawy bezpieczeństwa transportu: Inwestujemy w rozwój infrastruktury transportowej, aby zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność przemieszczania się.

Poniżej znajdziecie Państwo zaktualizowane pliki do pobrania.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ