Konsultacje publiczne w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych

Konsultacje publiczne w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych

Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych – czekamy na Państwa uwagi.

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło konsultacje publiczne projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych.

Projekt zarządzenia był przedmiotem konsultacji publicznych w poprzedniej kadencji Sejmu. Jak wskazało Ministerstwo uwagi zgłoszone wówczas w toku konsultacji publicznych zostały wyjaśnione.

Projekt zarządzenia stanowi element wykonania Priorytetu – Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne, przewidzianego w rozdziale VI Polityki zakupowej państwa (dalej: ,,Polityka”), przyjętej uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa (M.P. poz. 125). Dokument ten określa strategiczne cele w obszarze zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 14 lutego br. na adres konsultacje@igwp.org.pl w załączonej tabeli uwag.

Pliki do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ