Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna – konsultacje

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna – konsultacje

Informujemy, że do IGWP wpłynęło pismo w sprawie zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR) (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 163):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360405

Uwagi w formie załączonej tabeli prosimy przesyłać do 11 czerwca 2022 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl

Tabela:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ