Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru – konsultacje

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru – konsultacje

Informujemy, iż do IGWP wpłynęła informacja dot. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 159):

https://legislacja.gov.pl/projekt/12360451

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu rozporządzenia w formie załączonej tabeli do dnia 16 czerwca 2022 r. na adres: konsultacje@igwp.org.pl