Posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się (wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej) 90. posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w sprawie rozważenia inicjatywy ustawodawczej dot. ustawy z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pierwszym punktem porządku obrad jest: Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” będzie reprezentować branżę wod.-kan. podczas posiedzenia.

Transmisję online będzie można obejrzeć na stronie: https://www.senat.gov.pl/transmisje/.

Ewelina Michałek-Ogrodowicz
Specjalistka ds. prawnych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ