Saint- Gobain PAM stawia na nowości!

Saint- Gobain PAM stawia na nowości!

Od wielu miesięcy firma Saint- Gobain PAM dokonywała wszelkich starań, by już teraz móc pochwalić się efektem swojej pracy. W 2022r. wśród asortymentu firmy  pojawiły się hydranty, które już od sierpnia dostępne są w sprzedaży.

Obecnie oferta Saint- Gobain PAM obejmuje hydranty podziemne DN80 w wersji z pojedynczym i podwójnym zamknięciem oraz hydranty nadziemne DN80 w wersji z pojedynczym i z podwójnym zamknięciem i z systemem kontrolowanego złamania, jednak w przyszłości firma planuje rozszerzenie jej o nowe modele.

Dlaczego hydranty Saint- Gobain PAM?

Ważna rola jaką pełni hydrant to jedno, ale by mógł on spełniać swoje funkcje poprawnie to sam powinien być odpowiednio zbudowany. W przypadku Saint- Gobain PAM, każdy hydrant wykonany jest z żeliwa sferoidalnego oraz najwyższej jakości materiałów. Każdy element dobrany jest tak by spójnie tworzyć niezawodną konstrukcję.

Jak działają hydranty Saint- Gobain PAM i do czego są przeznaczone?

Zarówno hydranty podziemne jak i nadziemne przeznaczone są do pobierana z sieci wodociągowej wód pitnych i nieuzdatnionych o ciśnieniu maksymalnym 1,6MPa. Ich zasada działania jest banalnie prosta. W hydrancie zamykanie dopływu wody wykonuje tłoczek, który uszczelnia gniazdo zamykające obwodowo, w przypadku hydrantu z  podwójnym zamknięciem drugi tłoczek zamyka gniazdo doczołowo. Sterowanie przepływem wody odbywa się poprzez obrót elementu sterującego (pokrętła w hydrancie nadziemnym, główki w hydrancie podziemnym). Obrót w prawo powoduje zamknięcie, natomiast w lewo otwarcie hydrantu. W dolnej części umiejscowione jest sprawnie funkcjonujące odwodnianie, które jest całkowicie zamknięte, gdy następuje przepływ wody przez hydrant lub całkowicie otwarte, gdy następuje odcięcie dopływu wody, chroniące go przed zamarzaniem.

Dodatkowo każdy z hydrantów Saint- Gobain PAM został odpowiednio zabezpieczony, co pozwala na zwiększenie czasu jego funkcjonalności.

-W przypadku hydrantów nadziemnych -wszystkie powierzchnie wewnętrzne żeliwne oraz stalowe są zabezpieczone farbą epoksydową, natomiast wszystkie powierzchnie zewnętrzne są zabezpieczone farbą poliestrową. Powłoki są nakładane metodą elektrostatyczną oraz zabezpieczają hydrant przed promieniowaniem UV. Powłoka lakiernicza posiada atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

-W przypadku hydrantu podziemnego -wszystkie powierzchnie żeliwne oraz stalowe są zabezpieczone farbą epoksydową. Powłoki są nakładane metodą elektrostatyczną. Powłoka lakiernicza posiada atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Zarówno hydranty nadziemne jak i podziemne objęte są certyfikatem CNBOP jak i atestem higienicznym.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ