Konferencja online: “Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora-2022”

Konferencja online: “Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora-2022”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję online Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora-2022” organizowaną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która odbędzie się 13 września o godzinie 11:00.

Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia:

  • branża GWŚiR w “efektywnych” systemach kwalifikacji w Polsce i na świecie,
  • rola Sektorowych Ram Kwalifikacji i przykłady ich wykorzystania w innych sektorach,
  • możliwości wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • dobre praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • nowe kompetencje w sektorze, ich rozwój w przedsiębiorstwach wod-kan
    i przygotowanie do nich w szkołach i na uczelniach kształcących na rzecz sektora.

W wydarzeniu wezmą udział eksperci, m.in.:

Anna Czechowska, Ekspert ds. badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Fundacja Rozwoju Kompetencji Społecznych  (w organizacji),

Anna Pomorska, Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie,

Mateusz Przywara, Instytut Badań Edukacyjnych

Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,

Paulina Siwek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu,

Ryszard Sobieralski, Przedsiębiorsto Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie,

Krzysztof Witkowski, “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Aby móc aktywnie uczestniczyć w konferencji (możliwość zadawania pytań) zachęcamy do zarejestrowania się na platformie ClickMeeting za pośrednictwem poniższego linku:

https://ios.clickmeeting.com/wyzwania-i-kierunki-rozwoju-gospodarki-wodno-sciekowej-a-potrzeby-kompetencyjne-pracownikow-sektora/register?_gl=1*k11rkc*_ga*NDM2NTQyOTYyLjE2MzI5ODc0NTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY2MTc5MDU4My4xMDEuMS4xNjYxNzkyODUyLjE3LjAuMA..&_ga=2.70807700.585649367.1661790585-436542962.1632987458

Uprzejmie prosimy o dystrybucję zaproszenia wewnątrz Państwa instytucji do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane udziałem w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Sekretariatem Rady: rada.gws@ios.edu.pl, tel. 22 37 50 549.

Załącznik do wiadomości:


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ