Słowa wsparcia dla wodociągowców w Ukrainie

Słowa wsparcia dla wodociągowców w Ukrainie

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wyraża głęboki niepokój i ubolewanie z tytułu ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Niszczenie infrastruktury krytycznej – instalacji wodociągowej, to działanie mające na celu zadać jak największe straty dla ludności cywilnej, która jest odbiorcą usług przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

Należy podkreślić, że dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka, a woda jest dobrem publicznym.

Dlatego z całą stanowczością trzeba zaznaczyć, że działania Rosji, ataki w infrastrukturę wodociągową, mające na celu pozbawienie ludzi dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, są aktem łamania międzynarodowych praw, między innymi Rezolucji ONZ wpisującej dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych jako podstawowe Prawa Człowieka.

Działania propagandystów rosyjskich wpisujących infrastrukturę cywilną jakimi są sieci wodociągowo – kanalizacyjne, w infrastrukturę wojskową dla swoich celów i potrzeb jest otwartym aktem terroru wypowiadającym bezpośrednią walkę z wodociągowcami na terenie Ukrainy.

Chcemy podkreślić swoją solidarność z naszą bracią wodociągową w Ukrainie. Nie pozwolimy, by manipulacje zakłamywały rzeczywistość. Od początku wojny – ataku Rosję na Ukrainę, śledzimy liczne akty dewastacji infrastruktury krytycznej, wspomagamy Was i będziemy to robić nadal.

Wiemy, że pomimo najtrudniejszych sytuacji dajecie z siebie wszystko, by Naród Ukraiński mógł funkcjonować w cywilizowanych warunkach, pomimo wojny i okrucieństwa przeciwnika.

Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”
Krzysztof Dąbrowski

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ