Słowo na dzień dobry

Słowo na dzień dobry

Szanowni Państwo, Członkowie IGWP, Koleżanki i Koledzy

Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić całą branżę wodociągowo-kanalizacyjną i wszystkich jej sympatyków, a także przywitać się z Państwem w bardzo szczególnym dla mnie dniu – pierwszym dniu pracy na stanowisku prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Dotychczasowej prezes IGWP, Pani Dorocie Jakucie, która wczoraj zakończyła swoją kadencję, życzę dobrego zdrowia oraz samych szczęśliwych dni w gronie najbliższych, a także dziękuję za jej wkład w rozwój naszej branży.
Dziękuję także Pracownikom Biura Izby za sympatyczne powitanie, miło dołączyć do tak zgranego zespołu.

Pragnę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, aby godnie reprezentować branżę wodociągowo-kanalizacyjną, będę wiernie jej służyć i stać na straży jej interesów.

Jestem do Państwa dyspozycji, od dziś… znajdziecie mnie w Bydgoszczy.

Pozdrawiam,

Krzysztof Dąbrowski