Spotkanie z Prezes Wód Polskich, Joanną Kopczyńską.

Spotkanie z Prezes Wód Polskich, Joanną Kopczyńską.

W dniu 30 stycznia w siedzibie PGW Wody Polskie odbyło się spotkanie Prezesa IGWP Pawła Sikorskiego z Panią Joanną Kopczyńską, Prezes Wód Polskich.

Podczas spotkania Prezes Izby przedstawił m.in. aktualną sytuację finansową branży na podstawie danych ankietowych oraz benchmarkingu, omówił doświadczenia branży w zakresie dotychczasowego procedowania wniosków taryfowych, pozwoleń wodnoprawnych, rozbieżności w poszczególnych RZGW, a także wniosków wynikających z treści orzeczeń WSA. Poruszono także kwestie wdrażania przez przedsiębiorstwa wod.-kan. unijnych dyrektyw w kontekście braku środków na ich transpozycję.

Omówione kwestie spotkały się ze zrozumieniem dla problemów przedsiębiorstw wod.-kan. Prezes Wód Polskich w sposób merytoryczny ustosunkowała się do konieczności podjęcia prac legislacyjnych, w tym prowadzenia trójstronnych spotkań wraz z Ministerstwem Infrastruktury, w zakresie ustabilizowania sytuacji taryfowej spółek wod.-kan., z uwzględnieniem ich dramatycznej sytuacji finansowej.

Jak wskazano zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest wspólną potrzebą wszystkich, dlatego dobra współpraca między Wodami Polskimi a przedsiębiorstwami wod.-kan. w zakresie ustalania realnych cen taryf jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości usług mieszkańcom i sukcesywnego rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. IGWP wyraża nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem nowej, taryfowej, rzeczywistości dla przedsiębiorstw wod.-kan.

Poniżej zamieszczamy także link komunikatu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie spotkania.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/4093-spotkanie-prezes-wod-polskich-z-prezesem-izby-gospodarczej-wodociagi-polskie

/Fot. Wody Polskie/

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ