Sprawozdanie z wykonania  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Sprawozdanie z wykonania  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do treści materiału, w terminie do 8 listopada 2016 roku

Dokument został również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, w zakładce – Komunikaty.

Uwagi można skierować na adres e-mailowy: sekretariat@igwp.org.pl

Plik ze sprawozdaniem do pobrania:

pdfSprawozdanie KPOŚK6.72 MB

Link do dokumentu:
https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/sprawozdanie-z-wykonania-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-w-latach-2014-2015/