Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko IGWP w odpowiedzi na wezwania kierowane przez PGW Wody Polskie do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Stanowisko IGWP w odpowiedzi na wezwania kierowane przez PGW Wody Polskie do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymywanymi przez Członków Izby wezwaniami  kierowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie przekazania informacji oraz dokumentów (według wzoru tabeli załączonego do wezwania w przedmiocie: kosztu podatku od nieruchomości, kosztu opłat dzierżawnych, kosztu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska/korzystanie ze środowiska/usług wodnych – za wodę i ścieki, całkowitej otrzymanej od gminy wielkości dopłat do cen wody i ścieków, całkowitej wartości obniżenia kosztów wynikającej ze zwolnienia z całości lub części podatku od nieruchomości za lata 2006-2022) informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 r. wysłaliśmy do Państwa drogą mailową stanowisko Izby w zakresie żądanych danych, które może być pomocne w postępowaniu w zakresie przekazania informacji przez poszczególne przedsiębiorstwa wod.-kan.