Konsultacje dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach

Konsultacje dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach przygotowań do zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą w polskim systemie prawnym wdraża ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Przedmiotowa inicjatywa ma pomóc MŚP poprzez rewizję obowiązujących przepisów UE dotyczących płatności w oparciu o dostępne i przyszłe dane w celu promowania zdecydowanej zmiany w kierunku kultury „szybkich płatności”. Udział w tych konsultacjach publicznych, trwających do 17 marca br., można wziąć za pośrednictwem strony: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your[1]say/initiatives/13665-Late-payments-update-of-EU-rules/public-consultation_pl poprzez wypełnienie kwestionariusza online.

Przedmiotowa strona internetowa, w tym kwestionariusz, są dostępne także w języku polskim.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ