Stanowisko IGWP w zakresie ustalania sposobu cen za wodę i ścieki opublikowane w dniu 27.05.2022 roku na łamach Rzeczpospolitej

Stanowisko IGWP w zakresie ustalania sposobu cen za wodę i ścieki opublikowane w dniu 27.05.2022 roku na łamach Rzeczpospolitej

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej wypowiedzi PGW Wody Polskie, w tym artykuł „Ceny za wodę i ścieki pod kontrolą” opublikowany  13 maja br., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, stojąc na straży interesów swoich członków, przedstawiła na łamach Rzeczpospolitej w dniu 27.05.2022 roku stanowisko branży wod.-kan. w zakresie ustalania sposobu cen za wodę i ścieki.

Izba wskazała m.in., że zawarte w artykule tezy godzą w dobre imię branży wod.-kan., zawierają nieprawdziwe oraz tendencyjnie wykorzystane fakty, ale przede wszystkim każą zapomnieć, że Polacy mają prawo do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla środowiska, a to jest priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa wod.-kan.

Izba z całą mocą podkreśliła, że to z taryfy za wodę i ścieki pochodzą środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury wod.-kan. i żadne działania dezinformacyjne tego nie zmienią.

Izba w stanowisku podkreśliła także m.in. że przedsiębiorstwa wod.-kan. prowadzą swą działalność, uwzględniając główne wytyczne: najwyższa jakość usług za możliwie najniższą cenę. Ostatnie miesiące wystawiają tę zasadę na poważną próbę: wzrost inflacji, wzrost cen energii elektrycznej, gazu, paliw oraz substancji chemicznych niezbędnych do procesów technologicznych powodują, iż mamy dylemat: czy wystarczy nam środków na utrzymanie dobrej jakości usług i na niezbędne inwestycje rozwojowe i modernizacyjne.

W stanowisku Izba zawarła także apel wspólne działanie w celu opracowania szczegółowych propozycji zmian przepisów, a także opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie procedowania wniosków taryfowych.

Poniżej link do artykułu:
https://www.rp.pl/biznes/art36382111-nie-dla-dezinformacji-w-sprawie-cen-wody-i-sciekow


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ