Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet

Już jutro to jest 19 listopada obchodzić będziemy Światowy Dzień Toalet

Światowa Organizacja Toaletowa World Toilet Organisation (WTO), która zajmuje się podwyższaniem standardów ubikacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych powstała w 2001 roku, w 2013 roku  Zgromadzenie Ogólne ONZ  wyznaczyło oficjalnie obchody święta toalet na 19 listopada.

Według danych prezentowanych przez Światową Organizację Toalet około 297 tysięcy dzieci (ponad 800 dziennie) poniżej piątego roku życia umiera każdego roku z powodu chorób biegunkowych z powodu złych warunków sanitarnych, złej higieny lub braku dobrej wody pitnej. Prawie połowa szkół na świecie nie ma urządzeń do mycia rąk gdzie byłaby woda i mydło… I choć Polski ten problemy nie jest tak znaczący to i tak wg danych GUS w Polsce ok. 900 tysięcy mieszkań nie ma własnej toalety!

W Polsce święto to, jest też doskonałą okazją by przypomnieć zasady korzystania z toalet. By przestrzegać przed ich złą eksploatacją i traktowaniem jako śmietnik. To też doskonała okazja by zwróci uwagę na koszt eksploatacji i napraw wywołanych złym użytkowaniem toalet i wrzucaniem do nich odpadów, które nie powinny się w nich znaleźć.

Więcej informacji, a także grafiki w trzech językach do pobrania znajdziecie Państwo na stronie Forum Wodociągów Polskich – zespołu powołanego przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”
https://fwp.igwp.org.pl/swiatowy-dzien-toalety/

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ