Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Tańszy prąd dla Wodociągów? Zbliża się koniec terminu na złożenie oświadczenia

Tańszy prąd dla Wodociągów? Zbliża się koniec terminu na złożenie oświadczenia

27 października 2022 roku Sejm przyjął ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. 

Ustawa przewiduje zamrożenie cen dla małych i średnich przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi na rzecz tej jednostki, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe spółki na poziomie 785 zł/MWh. Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma zostać nałożony w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Niższe ceny prądu nie są przyznawane jednak z mocy prawa, konieczne jest złożenie oświadczenia. Termin upływa 30 listopada 2022 roku. Jeśli przedsiębiorstwo ma zagwarantowaną na mocy umowy z dostawcą energii cenę niższą niż 785 zł/MWh NIE SKŁADA OŚWIADCZENIA w wyżej wymienionym terminie.

17 listopada Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Dotyczy ono podmiotów, które zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców mogą skorzystać z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą do złożenia oświadczenia zobowiązane są m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi na rzecz tej jednostki, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe spółki.

Według wzoru, w oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie punkty poboru energii elektrycznej oraz podać wielkość zużycia energii elektrycznej dla każdego punktu. Należy również wyszczególnić część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz część energii nie objętej ceną maksymalną.

Jakie są skutki opóźnienia?

Jeżeli oświadczenie zostanie złożone na przykład po 10 grudnia to niższe stawki będą obowiązywały od stycznia 2023 Spóźnienie nie odbiera prawa do tańszego prądu, ale traci się miesiąc lub dwa tańszych opłat (w zależności od tego kiedy zostanie złożone oświadczenie).