Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o rewitalizacji Odry w Senacie

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej(…) czekamy na Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko Izby w sprawie dyrektywy ściekowej

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021

CZYTAJ WIĘCEJ

Komisje senackie podjęły inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – prosimy o Państwa uwagi do 24.01.23 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw zakończone – dziękujemy za Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje Ministerstwa Infrastruktury – wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowelizacji dyrektywy ściekowej

CZYTAJ WIĘCEJ