Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

TAK DLA RZETELNEJ INFORMACJI O CENACH WODY I ŚCIEKÓW

TAK DLA RZETELNEJ INFORMACJI O CENACH WODY I ŚCIEKÓW

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z niepokojem obserwuje kampanię propagandową PGW Wody Polskie wymierzoną w przedsiębiorstwa wod.-kan., a skierowaną także przeciwko odbiorcom usług, którzy mają prawo do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla środowiska.

Izba apeluje do PGW Wody Polskie o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat procesu uzgadniania wysokości opłat za wodę i ścieki.

Poniżej zamieszczamy pisma skierowane do Przemysława Dacy Prezesa PGW Wody Polskie oraz Marka Gróbarczyka Pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury