Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły – konsultacje

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły – konsultacje

Informujemy, że do IGWP wpłynęło pismo w sprawie zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (nr w wykazie prac legislacyjnych – 168).

https://legislacja.gov.pl/projekt/12360108

Uwagi w formie załączonej tabeli prosimy przesyłać do 6 czerwca 2022 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Tabela do pobrania

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ