Stosowanie komunalnych osadów ściekowych metodą odzysku R10

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych metodą odzysku R10

Cena: 32 zł brutto
Zamów dostęp on-line

Celem poradnika jest przedstawienie obowiązującej procedury dla procesów stosowania komunalnych osadów ściekowych. Poradnik ma pomóc w opracowaniu ramowej instrukcji stosowania osadów na powierzchni ziemi. Taka instrukcja powinna zawierać wytyczne odnośnie do postępowania osób zajmujących się przygotowaniem procesów zagospodarowania osadów i tym samym zabezpieczać środowisko przed niekontrolowanym zrzutem osadów.

W praktyce małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dominującym na ogół postępowaniem jest powierzanie zagospodarowania wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku rolniczego wykorzystania osadów do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, mimo przekazania osadów innym podmiotom, wytwórca komunalnych osadów ściekowych ponosi odpowiedzialność za sposób końcowego zagospodarowania tego odpadu.

Niniejszy poradnik ma ułatwić wszystkim zajmującym się zagospodarowaniem osadów ściekowych w procesach odzysku zrozumienie wymagań prawnych i środowiskowych towarzyszących tym procesom, jak i uzyskanie narzędzi do prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej ze stosowaniem osadów w rolnictwie i procesach rekultywacji. Ma on służyć przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym za kompendium wiedzy odnośnie do wymagań prawnych i procedury administracyjnej związanej ze stosowaniem komunalnych osadów ściekowych. Pozwoli to na działania zgodnie z prawem i zasadami ochrony środowiska, a jednocześnie da wiedzę umożliwiającą skuteczną kontrolę działań podmiotów zewnętrznych realizujących zagospodarowanie osadów w imieniu przedsiębiorstw wodociągowych.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ