Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym (Tom I, Tom II, Tom III)

Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym (Tom I, Tom II, Tom III)

Cena: 200 zł brutto

Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Pawła Chudzińskiego.

Pierwsze na polskim rynku opracowanie na temat zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym.

W książce przestawiono systemowe, prawne, organizacyjne i sektorowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz opisano dogłębnie najważniejsze współczesne koncepcje zarządzania, które z powodzeniem można zastosować w ich działalności. Ważną część książki stanowi omówienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz kwestie pomiaru efektywności ich funkcjonowania.

 

„Monografia jest publikacją oryginalną, wartościową, ważną i aktualną. Jako prawdopodobnie pierwsza dotyka w tak szerokiej skali i zakresie rozpiętość

problematyki zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. W założeniu Autorów publikacja ma być pozycją naukową, wzbogaconą jednak o praktyczne aspekty i rekomendacje, które – razem wziąwszy – mają być swoistą instrukcją obsługi zarządzania dla kadr menedżerskich przedsiębiorstw wodociągowych”.

( prof. dr hab. Wojciech Dyduch )

Tom I

Część I. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych

 1. Charakterystyka przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce – P. Chudziński
 2. Otoczenie prawne dotyczące przedsiębiorstw wodociągowych – K. Ziemski
 3. Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – K. Ziemski, J.Kostrzewska, M. Kiełbus
 4. Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych – aspekty teoretyczne i praktyczne – M. Gorynia

Część II. Zastosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie wodociągowym

 1. Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wodociągowym – M. Słota
 2. Zarządzanie projektami – T. Kopczyński
 3. Zarządzanie strategiczne i strategie – S. Cyfert
 4. Modele biznesu przedsiębiorstw wodociągowych – P. Chudziński
 5. Outsourcing – M. Borkowski
 6. Kształtowanie nowoczesnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym– G. Bełz

Tom II

Część I. Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych

 1. Badania społeczne w przedsiębiorstwach wodociągowych i ich otoczeniu – R. Cichocki
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu i interesariusze przedsiębiorstw wodociągowych – D. Wiśniewska
 3. Zarządzanie wiedzą i informacją – D. Malujda
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – B. Skowron – Mielnik
 5. Socjologiczne aspekty budowania relacji firmy wodociągowej z klientami indywidulanymi i instytucjonalnymi – R. Cichocki

Część II. Pomiar efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych

 1. Polityka rachunkowości przedsiębiorstw wodociągowych – R. Klimacki, E. Kuberska
 2. Wartość przedsiębiorstwa wodociągowego – metody pomiaru – J. Nowicki
 3. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowym – T.M. Zieliński
 4. Planowanie długookresowe i ocena efektywności inwestycji – S. Kalinowski
 5. Asset management– M. Borkowski, M. Słota
 6. Benchmarking – P. Chudziński
 7. Zarządzanie dokonaniami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – B. Wierzbiński

Tom III

 1. Przykładowe rozwiązania organizacyjno – prawne dotyczące prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 2. Zarzadzanie procesami w polskich przedsiębiorstwach wodociągowych – studia przypadków
 3. Proces budowy strategii i strategie przedsiębiorstw wodociągowych
 4. Modele biznesu przedsiębiorstw wodociągowych na podstawie Aquanet SA
 5. Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wodociągowych na podstawie Aquanet SA
 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie Aquanet SA
 7. Zarządzanie wiedzą i informacją (case study)v
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dobre praktyki oceniania i premiowania pracowników w przedsiębiorstwach wodociągowych
 9. Pomiar wartości przedsiębiorstwa wodociągowego – studia przypadków
 10. Wykorzystanie zasobowo – procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów SA
 11. Ocena efektywności inwestycji w spółce wodociągowej; studium praktyczne
 12. Benchmarking jako narzędzia podnoszenia efektywności w Aquanet SA

 

 Książki można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ