Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Cena: 32 zł brutto
Zamów dostęp on-line

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazuje Państwu „Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”, na których brak narzekało od lat środowisko branżowe.

Przy opracowaniu starano się pominąć istniejące interpretacje (wyroki sądów administracyjnych i UOKiK) opierając się na przesłankach wyłącznie technicznych i doświadczeniach eksploatacyjnych branży.

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych” opracowane zostały przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i IGWP. Prace trwały ponad rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA SIECI WOD-KAN

 1. Robert Bugała – Kierownik Działu Techniki i Rozwoju PEWIK Gdynia
 2. Magdalena Borowczyk-Zalewska – Główny Specjalista ds. Prawnych IGWP
 3. Marcin Derda – Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej RPWIK Sosnowiec
 4. Roman Duda – Kierownik Działu Technicznego Wodociągów Kielce
 5. Małgorzata Duma-Michalik – Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych i Nowych Technologii MPWIK Kraków
 6. Piotr Frysztak – Wiceprezes Wodociągów Tarnowskich
 7. Adam Gołębiewski – Główny Specjalista ds. Technicznych IGWP
 8. Anna Janowska – Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego PWIK Inowrocław
 9. Dariusz Kowalski – Profesor Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
 10. Maciej Nowak – Kierownik Działu Sieci Wodociągowej PWIK Olsztyn
 11. Gabriela Podbielska – Pracownik Działu Rozwoju MPWIK Warszawa
 12. Eugeniusz Szepietowski – Kierownik Działu Technicznego PWIK Olsztyn
 13. Lucyna Żurek – Kierownik Działu Inwestycji PWIK Dąbrowa Górnicza

DORADCY:

1. Danuta Brymerska – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Wodociągów Kielce
2. Henryk Bylka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
3. Marta Sroczyk – Kierownik Działu Rozwoju Technicznego
4. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady IGWP, Prezes Wodociągów Tarnowskich

RECENZENCI:

1. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska
2. prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski Politechnika Gdańska

 

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ