Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Cena: 32.00 zł brutto
Zamów dostęp on-line

W ostatnim czasie w Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wodami opadowymi i roztopowymi. Konieczne jest pilne rozwiązanie problemów skutecznego ich zagospodarowania stanowiących realną barierę rozwoju metropolii i ośrodków miejskich.

Skłoniło to Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do podjęcia tej tematyki w jednym z cyklicznie wydawanych „Zeszytów Specjalnych”.

Celem opracowania było stworzenie zbioru praktycznych informacji od osób i instytucji mających doświadczenia w zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji systemów odwodnieniowych miast.

Dedykowane jest ono wszystkim wkraczającym w obszar tej tematyki, w szczególności decydującym o przyjęciu lokalnych rozwiązań.

Zeszyt Specjalny „Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych” opracowany został przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i specjalistów IGWP. Prace rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

ZESPÓŁ DS. WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH – AUTORZY PUBLIKACJI

· Andrzej Osiński Przewodniczący zespołu
· Roman Wiertelak Ekspert IGWP
· Jędrzej Bujny Radca prawny
· Mariusz Bednarczyk MWiK Sp. z o.o. w Pile
· Andrzej Chudziak Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
· Mateusz Józefowski Aquanet S.A. Poznań
· Magdalena Borowczyk-Zalewska Główny specjalista ds. prawnych IGWP
· Marcin Błędzki Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP
· Adam Gołębiewski Główny specjalista ds. technicznych IGWP

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. SPECYFIKA WÓD OPADOWYCH

III. PROJEKTOWANIE
3.1. Znaczenie prawidłowości pomiaru opadów
3.2. Projektowanie systemów odwodnieniowych na terenie gminy
3.2.1. Niektóre materiały wyjściowe i pomocnicze
3.2.2. Przepływy miarodajne dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
3.2.3. Przepływy kontrolne dla projektowanych sieci kanalizacji deszczowej
3.2.4. Metodyka obliczeń oraz przepływy miarodajne i kontrolne dla regulacji potoków i projektowania zbiorników retencyjnych
3.2.5. Powierzchnia zlewni, współczynniki spływu i inne parametry
3.3. Zbiorniki retencyjne – obliczenia, przykłady zastosowań
3.3.1. Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi
3.3.2. Zaawansowane technologicznie wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne
3.3.3. Inne zbiorniki retencyjne
3.4. Przegląd rozwiązań technicznych wybranych elementów systemów odwodnienia
3.5. Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w mieście

IV. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE
4.1. Standardy utrzymania i eksploatacji systemu i ich wpływ na żywotność obiektu
4.2. Funkcjonowanie firmy branżowej na przykładzie Gdańskich Melioracji

V. ASPEKTY EKONOMICZNE
5.1. Zagadnienia analizy ekonomicznej w procesie inwestowania i ich rola we wnioskach aplikacyjnych
5.2. Praktyczne aspekty kontroli w projektach unijnych
5.3. Elementy wpływające na jakość wniosków aplikacyjnych przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe z budżetu UE
5.4. Odbiór wód opadowych i roztopowych – elementy niezbędne do wprowadzenia opłaty
5.5. Cena za ścieki opadowe i roztopowe w Polsce na dzień 01.07.2016 r.
5.6. Praktyczny przykład stosowania opłat

VI. Wykaz rysunków, tabel, wykresów i fotografii

 

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ