Zeszyt specjalny “Kształtowanie cen za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych – zmienne i zależności”

Zeszyt specjalny “Kształtowanie cen za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych – zmienne i zależności”

Nakład wyczerpany
Zamów dostęp on-line

Pierwsza część Zeszytu dotyczy analizy ekonometrycznej przykładowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tekst zawiera opis przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz w dalszej części szczegółowy opis kolejnych działań niezbędnych do wykonania modelu ekonometrycznego kształtowania się cen za wodę i ścieki. W ramach analizy stworzono dwa modele dwurównaniowe, na podstawie których zostały przeprowadzone procesy predykcji dla cen wody i ścieków.

Druga część dotyczy analizy cen wody i ścieków w Polsce w ostatnim piętnastoleciu. Porównane i przeanalizowane zostały ceny ogólnopolskie oraz regionalne w podziale na województwa. Opracowanie zawiera również przedstawienie dynamiki cen i nakładów inwestycyjnych na działalność wodociągową i kanalizacyjną. Wyliczone zostały wskaźniki charakteryzujące zależności wpływające na ceny wody oraz ścieków.

 

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ