Wymiana korespondencji z Ministerstwem Infrastruktury

Wymiana korespondencji z Ministerstwem Infrastruktury

Szanowni Państwo

Wczoraj, dnia 23 czerwca 2021 r., do Biura IGWP wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury dotycząca prac nad przepisami, które mają na celu ujednolicenie stawek w ramach działalności jednego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Możecie ją Państwo przeczytać tu.

Pismo jest odpowiedzią na list wystosowany dnia 18 maja 2021 r. do Ministerstwa Infrastruktury przez prezes IGWP, Panią Dorotę Jakutę.  List ten znajdziecie Państwo tu.

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR