List Prezes IGWP do Ministerstwa Infrastruktury ws. taryf

List Prezes IGWP do Ministerstwa Infrastruktury ws. taryf

Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi uwagami od Członków Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, które dotyczą procesu taryfowania, prezes IGWP, Pani Dorota Jakuta, wystosowała do Ministerstwa kolejne pismo, które niniejszym publikujemy tu.

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP