XXXI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego w Mielnie

XXXI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego  w Mielnie

W 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Spartakiady.
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przyznała prawo do organizacji Spartakiady „Ekoprzedsiębiorstwu” Spółka z.o.o. w Mielnie oraz Miastu Mielno, które w dniach 19-21 maja 2023 r. zapraszają do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji.

Szczegóły dotyczące planowanej imprezy pojawią się wkrótce. Ogólnopolską Spartakiadę Pracowników Wodociągów i Kanalizacji zainaugurowano w 1982 r. w Elblągu. Stała się ona imprezą cykliczną, która miała być organizowana co roku – i było tak przez 6 lat. Potem nastąpiła pięcioletnia przerwa.

Do wznowienia zawodów pracowników branży wodociągowej przyczynił się Tadeusz Jakubowski innowator, społecznik działający na rzecz poprawy warunków pracy, niezwykle ceniony i szanowany pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Od 1996 r. Spartakiady odbywają się co roku. Po śmierci Tadeusza Jakubowskiego w 1999 r. podjęto decyzję o nadaniu imprezie Jego imienia. Od 2001r. zawody sportowe naszej branży odbywają się pod nazwą Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego. Liczba firm i zawodników biorących udział w Spartakiadzie zmienia się z każdą edycją.

Strona SPARTAKIADY  www.spartakiada.mielno.pl 

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ