III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia” (ICGreenDeal2022)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia” (ICGreenDeal2022)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia” (ICGreenDeal2022) odbyła się w dniach 5-7 grudnia 2022r. w formie online. Celem konferencji było omówienie zagadnień dotyczących zmian klimatycznych oraz przedstawienie metod ich zapobiegania, np. poprzez innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w ramach Zielonego Ładu.

Podczas 14 sesji konferencji przedstawiono 150 prac (w formie wystąpień ustnych i posterowych) z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska, które poruszają problematykę dotyczącą gospodarowania zasobami wody, surowców oraz energii. Największym zainteresowaniem cieszyły się sesje związane z wdrażaniem zielonej transformacji i gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarowaniu wodą, ściekami i osadami ściekowymi, co wskazuje na kluczową role sektora gospodarki wodno-ściekowej we wdrażaniu strategii zielonego ładu. Konferencja pozwoliła na stworzenie platformy wiedzy o dużym znaczeniu praktycznym oraz naukowym, na której uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. Efektami takiej wymiany wiedzy mogą być wspólne prace naukowe oraz projekty badawczo-wdrożeniowe.

Konferencja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”.

Więcej informacji o ICGreenDeal2022 można znaleźć na stronie internetowej: www.greendeal-conference.eu.

Organizatorem konferencji była Pracownia Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie (min-pan.krakow.pl/psb).

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie już po raz trzeci objęła Patronatem Honorowym konferencję ICGreenDeal2022, a kwartalnik Wodociągi Polskie patronatem medialnym.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ