Zmarł Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Zmarł Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Tomasza Gibki

Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich,

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

W imieniu Członków Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Paweł Sikorski
Prezes

Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ