Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu dzisiejszym, w Warszawie, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGWP. Członkowie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” mają możliwość czynnie uczestniczyć w najważniejszym spotkaniu naszej organizacji, podczas którego mogą zapoznać się z działaniami i sprawozdaniami Izby.

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń. Wiele z nich w tym roku wróciło do formy stacjonarnej po pandemicznej przerwie takich jak: Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków przedstawione zostały sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2021 r., sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Izby za 2021 r. Przedstawiony też został plan działania Izby na 2022 rok oraz plan finansowy. Zaproponowano również zmiany statutu Izby.

Wszystkie sprawozdania i plany zostały przejęte, a podczas obrad Członkowie Izby uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia w poczet Członków Honorowych Izby byłą Prezes Zarządu Sosnowieckich Wodociągów S.A. Panią Magdalenę Pochwalską.

Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  • Stanisław Kowalewski 
  • Waldemar Bicz 
  • Maciej Ganowicz 
  • Romana Kozub
  • Beata Halama

W wydarzeniu wzięło udział 3 członków stowarzyszonych i wydano 119 mandatów dla Członków IGWP.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ