Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

8 Kongres Wodociągowców Polskich – Warszawa 8-9 września 2022 roku – Hotel Hilton Warsaw City

8 Kongres Wodociągowców Polskich – Warszawa 8-9 września 2022 roku – Hotel Hilton Warsaw City

8 Kongres Wodociągowców Polskich – W obliczu nowych wyzwań

Szanowni Państwo

W tym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” obchodzi jubileusz 30-lecia działalności.

Ostatnie dziesięciolecia to dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej czas ogromnego postępu technologicznego i wielkich inwestycji. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, chcemy je podkreślać i chwalić się sukcesami naszego sektora. Jednak motto przewodnie roku jubileuszowego brzmi: „W obliczu nowych wyzwań” – tych bowiem nie brakuje. Uważamy, że w roku jubileuszu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” musimy pochylić się tak nad bieżącą sytuacją branży, jak i nad kierunkami dalszego jej rozwoju.

Pragniemy przyjrzeć się wyzwaniom, jakie obecne czasy stawiają przed przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i przed Izbą, i wspólnie z Państwem, na forum całej branży, je omówić.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VIII edycji Kongresu Wodociągowców Polskich, który odbędzie się w dniach 8-9 września 2022 r. w Warszawie, w hotelu Hilton.

Mamy nadzieję, że w tych wyjątkowych dniach zechcecie Państwo wspólnie z nami świętować jubileusz 30-lecia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz wziąć udział w obradach VIII Kongresu Wodociągowców Polskich.

Przewodniczący Rady IGWP Prezes IGWP
Tadeusz Rzepecki Krzysztof Dąbrowski

Więcej informacji na stronie:
https://kongres.igwp.org.pl/


PRPOGRAM KONFERENCJI


8 września

10:00 – 10:30      Inauguracja, wręczenie odznaczeń

prowadzący:     

 • Krzysztof Dąbrowski – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 • dr inż. Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

10:30 – 11:00     Wykład inspiracyjny: Zmiany, zmiany zmiany… są jak woda dla biznesu

 • dr Marek Skała

11:00 – 12:00 Panel inauguracyjny: Dialog między pokoleniami

prowadzący:   

 • Maciej Orłoś – dziennikarz
 • Anna Lembicz – Redaktor Naczelna Kwartalnika Wodociągi Polskie  

paneliści:            

 • Beata Jilek – emerytowany Prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • dr hab. Inż. Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Jan Kubień – emerytowany Prezes Zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu
 • Beata Halama – Prezes Zarządu, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu
 • Waldemar Bicz – Prezes Zarządu, Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.
 • Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 14:00 Panel dyskusyjny: W dobie przemian

prowadzący:   

 • Maciej Orłoś – dziennikarz
 • Anna Lembicz – Redaktor Naczelna Kwartalnika Wodociągi Polskie

paneliści:            

 • Renata Tomusiak, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu, Aquanet S.A. Poznań
 • Piotr Ziętara, Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
 • Witold Ziomek, Prezes ZarząduMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

14:00 – 14:30      Przerwa

14:30 – 15:30 Panel dyskusyjny: Branża chce mówić jednym głosem

prowadzący:     

 • Maciej Orłoś – dziennikarz
 • Anna Lembicz – Redaktor Naczelna Kwartalnika Wodociągi Polskie

paneliści:          

 • Zespół ds. informacji o branży   

15:30     KONFERENCJA PRASOWA –  FOYER

15:30     Lunch

19:00 Spektakl – Kabaret Hrabi

20:30 – 01:00       Kolacja i uroczysty wieczór


9 września

10:00 – 11:30 Panel dyskusyjny: Współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami wod.-kan. motorem innowacji    

Moderator panelu:

 • Katarzyna Wszoła – Dyrektor Departamentu Innowacji Veolia w Polsce

11:30 – 12:00     Przerwa

12:00 – 13:30 Panel dyskusyjny: Wpływ otoczenia prawnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. – szanse i wyzwania

Mecenas panelu:

 • Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. K.

13:30 – 14:00      Dyskusja z uczestnikami Kongresu – wypracowanie wniosków kongresowych

14:00      Lunch