Aktualizacja harmonogramu naborów FEnIKS 2021-2027

Aktualizacja harmonogramu naborów FEnIKS 2021-2027

Informujemy, że harmonogram naborów dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 został zaktualizowany (w załączonym pliku widoczne są zmiany).

Wersja obowiązująca od 28 września 2023 r.:
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory/harmonogram-naborow-wnioskow/

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
  • poprawę bezpieczeństwa transportu
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ